kursdatum

Kurstillfälle 1: 22 - 24 januari 2019
Kurstillfälle 2: 11 - 14 mars 2019 Utah, USA
Kurstillfälle 3: 3 - 5 april 2019
Kurstillfälle 4: 14 - 17 maj 2019
Kurstillfälle 5: 3 - 6 september 2019

 Utbildningens struktur

 • Fem kurstillfällen som omfattar 2-4 dagar

 • Inläsningsmaterial/inspelade föreläsningar på video som förutsättning för att delta i nästa steg

 • Examensprojekt med handledare som genomförs under kurstiden

 • Interaktion bland deltagare och fakultet under utbildningens olika moment och sociala aktiviteter

Expertmedverkan

Meriterade och kvalificerade lärare från universitet och verksamheter, nationella såväl som internationella, kommer att medverka inom respektive tematiska ämnesområde.

Svensk kursledning

Boel Andersson Gäre, RJL
Mats Bojestig, RJL
Peter Daneryd
Göran Henriks, RJL
Nicoline Vackerberg, RJL
Robert Kristiansson, LUL
Johan Thor, SLL


RJL = Region Jönköpings län
LUL = Landstinget i Uppsala län
SLL = Stockholms läns landsting

Exempel på tematiska områden

 • Ledarskap och medarbetarskap

 • Teamarbete

 • Beslutsstöd för faktabaserat beslutsfattande

 • Praktiska exempel (många) för att konkretisera klinisk integrering och implementering

 • Metoder och verktyg för planering och genomförande av kvalitetsarbete

 • Design av stödjande informationssystem

 • Health policy

 • Förändringspsykologi

 • Evidence-based medicine och management (EBM/M)

 • Statistisk processtyrning

Introduktionsmöte om ATP med Brent James

Den 4 november 2015 hölls ett webbinarium där Brent James från Intermountain Healthcare presenterade innehållet i ATP-programmet samt svarade på frågor.

Bildspel från webbinarium, Brent James (pdf nytt fönster)

anmälan

Kurskostnad: 95 000 SEK
Kostnader för logi och resor, inklusive till Utah, USA, tillkommer. 

Anmälan för 2019 är stängd.